Heimssýn er einangrunar- og einokunarklúbbur

Send to Kindle

Það verður ekki sagt að Heimssýn kunni að fara með staðreyndir eða sannleikann. Reyndar kann Heimssýn ekki að fara með neitt annað en lygar, þvælu og áróður, allt saman upp á kaldastríðs veginn sem þeim gamalmennum sem stjórna og sitja í Heimssýn er svo tamur. Enda er ekki hægt að kenna þessum mönnum neitt og þeir hafa ekki tekið neinum framförum síðan árið 1970 þegar þeir stöðnuðu eins og tröllin í íslensku þjóðsögunum. Illu heilli þá hafa þessir menn því miður komist á internetið og dreifa þar þröngsýni sinni og heimsku úti um allar koppagrundir og skammast sín ekkert fyrir það. Hvorki heimskuna eða þröngsýnina.

Það sem fæstir átta sig á varðandi stjórnmálin á Íslandi í dag er sú staðreynd að allir íslensku stjórnmálaflokkanir eru þjáðir að einangrunarkenndum fyrri tíma og er Samfylkingin þar ekki undanskilinn, þó svo að minnst beri á því þar. Það hefur einnig reynst erfitt í íslenskum stjórnmálum að losna við fólk sem er þjáð af einangrunarhyggju og hreinni valdagræðgi. Alltof margir einstaklingar sem þjást af slíku sitja á Alþingi íslendinga núna í dag, og alltof margir slíkir einstaklingar sækjast inn í stjórnmálaflokkana á Íslandi. Á meðan fólk sem gæti gert eitthvað í stjórnmálum á Íslandi og hugsanlega breytt stöðu mála til hins betra er skipulega haldið fyrir utan íslensk stjórnmál.

Nýjasta grein Heimssýnar heldur því fram að baráttan um aðild Íslands að Evrópusambandinu sé ekki þessi virði. Staðreyndin er sú að Stefán Ólafsson var að fjalla um þá staðreynd að vinstri stjórnmál á Íslandi eru mjög sundurleit, enda er frelsið meira hjá vinstra fólki en hægra fólki á Íslandi. Hjá vinstri mönnum fær fólk að taka ákvarðanir eftir sinni eigin sannfæringu, það leiðir oft til átaka og sundrungar. Reyndar er kosturinn við það er að slíkt heldur hinu pólitíska kerfi hreinu og hrekur í burtu þá sem eru ónýtir í stjórnmálanum (svona oftast). Það tekst ekki alltaf, eins og Jón Bjarnarson og Ögmundur Jónasson sönnuðu á síðasta kjörtímabili.

Baráttan fyrir aðild Íslands að Evrópusambandinu er alveg þess virði og gott betur. Enda er alveg ljóst að ef íslendingar ætla sér að eiga framtíð efnahagslega þá þarf Ísland að ganga í Evrópusambandið og það er ekki víst að eftir næstu breytingar á Evrópusambandinu (15 – 25 ár) verði EES samningurinn ennþá í gildi. Það er einnig hætta á því að EFTA hætti starfsemi ef Noregur eða Sviss (og Lichtenstein) ganga útúr því. Það er lítið hægt að treysta á framtíð EFTA eins og staðan er í dag. Síðan er alveg ljóst að til framtíðar þá geta íslendingar ekki haldið áfram að nota íslensku krónuna. Þar sem bæði er vaxtastigið hátt vegna hennar, sem hamlar hagvexti og síðan er ekki raunhæft að hafa íslensku krónuna sem fljótandi gjaldmiðil, til þess er íslenska krónan einfaldlega alltof lítil. Ástæða þess að Danmörk er með gengi dönsku krónunnar fasttengt við gengi evru er einfaldlega sú staðreynd að Danir líta svo á að Danska krónan sé einfaldlega of lítil til þess að láta hana fljóta á alþjóðlegum mörkuðu og þó er danska krónan margfalt stærri en íslenska krónan.

Síðan er nauðsynlegt fyrir íslendinga að losna úr fjötrum kerfis sem hefur eingöngu þann tilgang að verja þá innlendu einokun sem hefur verið rekin á Íslandi síðan um í kringum 1950, eða í meira en hálfa öld (eftir því sem ég kemst næst). Sú einokunarstarfsemi er ekki heilbrigð og hefur eingöngu skilað hærra verðlagi og minna úrvali til íslendinga á undanförnum áratugum.

Posted in ESB Umræðan, Heimssýn, Skoðun | Leave a comment

Bændasamtökin og framsóknarflokkurinn blekkja íslensku þjóðina

Send to Kindle

Í fréttum kvöldins af búnaðarþingi Bændasamtaka Íslands var það helst að frétta að Bændasamtök Íslands eru á móti verslun á Íslandi. Í þeim tilgangi er sú blekking notuð að vöruverð á Íslandi sé lægra en í nágrannalöndunum (Danmörk, Svíþjóð, Noregi). Sú fullyrðing er röng, enda er Ísland eitt af dýrustu löndunum af norðurlöndunum, eingöngu Noregur er dýrari (stundum) og dýrasta land í Evrópu er Svissland. Tölur frá árinu 2013 setja Noreg sem dýrasta land í Evrópu, þá var Ísland frekar neðarlega á þeim lista. Þessar tölur er hægt að skoða hérna.

Það sem er ekki tekið fram í þessari umræðu er sú staðreynd að á Íslandi er rekin láglaunastefna, á meðan matvæli og annað er mjög dýrt og stór hluti af kostnaði fólks sem er á mjög lágum launum. Staðreyndin er hinsvegar sú að langflestir íslendingar eru á mjög lágum launum þó svo að þeir vinni fullan vinnudag og séu jafnvel í tvöfaldri vinnu eða þrefaldri vinnu (unnið í sumarfríum).

Innflutt matvæli á Íslandi eru tollalögð upp í þak og eru tollar oft stór hluti af verðinu. Þetta er einnig orðið verra síðan Jón Bjarnarson (núverandi formaður Heimssýnar) breytti útreikningum varðandi tolla þannig að meira er borgað fyrir innfluttar vörur er áður var gert [sjá hérna, hérna og hérna]. Þetta hefur ýtt verðlagi upp á innfluttum vörum á síðustu árum. Framsóknarflokkurinn sem er núna með Landbúnaðarráðuneytið hafa ekki breytt þessu til baka og hafa engan áhuga á því.

Ef íslendingar vilja breytingar á matvælaverði og almennt breytingar á því hvernig hlutirnir eru á Íslandi. Þá verða þeir að hætta að kjósa framsóknarflokkinn og sjálfstæðisflokkinn til valda. Þar sem báðir þessir stjórnmálaflokkar eru afturhaldsflokkar sem stefna að einangrun Íslands á alþjóðlegum vettvangi. Eins og hefur sést hvernig haldið hefur verið á málum á núverandi kjörtímabili [2013 – 2017].

Fréttir af þessu máli

Verslunin taki of mikið til sín (Rúv.is)

Posted in Bændasamtök, Framsóknarflokkurinn, Skoðun, Stjórnmál, Tollar | Leave a comment

Facebook continues to allow violence videos

Send to Kindle

Facebook continues to allow violence videos on its website. At the same time it is banning something harmless as nudity on it, with a full force. Earlier I reported a video showing a women in hands of Al Qaeda or the fundamental extremist of ISIS (or what they are calling them self today). Daily Mail has news on this video and it can be read here (Warning! The video can be seen on Daily Mail website. I do not know if it is the full or edited version!). This video has been removed from YouTube where it first appeared (I think). The story with Facebook is different, they refused to remove this video and claimed it didn’t break any rules. The shameful excuse of claim can be read here.

Facebook.report.system.24.02.2015

This is shameful behaviour of Facebook and goes to show that they are not taking there responsibilities as social network seriously. For this I suggest a fine of no less then 300 million euros by the law authorities in Europe and U.S.

Update

Video of women being executed by terrorists doesn’t violate Facebook Community standards.

Facebook.report.system.24.02.2015

Violence is no problem at Facebook, in fact, they don’t give a shit. Only nudity and human kindness is (that is removed right away).

Article updated at 16:52 UTC on 24-February-2015.

Posted in Facebook, Internet, Opinion | Leave a comment

Lygin á Evrópuvaktinni um landbúnaðarmál innan Evrópusambandsins

Send to Kindle

Þeir eru óhemju ósvífnir mennirnir sem reka vefinn Evrópuvaktina. Enda er annar þeirra fyrrverandi stjórnmálamaður, en engu að síður gjörsneiddur öllu siðferði og siðferðiskennd. Hinn er fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins og hann skortir alla sómakennd í dag. Þó svo að hann viti fullvel að það sem kemur fram á þeim vef sem hann rekur og er í ábyrgð fyrir er lygi varðandi Evrópusambandið. Í nýlegri fullyrðinu Björns Bjarnarsonar, annars eiganda og ritstjóra Evrópuvaktarinnar er þessi hérna fullyrðing sett fram.

Þegar hlustað er á málflutning ESB-aðildarsinna draga margir örugglega þá ályktun að innan Evrópusambandsins ríki frelsi í framleiðslu og sölu á landbúnaðarafurðum. Ekkert er fjær lagi eins og sést til dæmis á einkarétti einstakra héraða eða landsvæða til að framleiða vörur sem aðeins má selja með upprunamerkingum. Óttast Þjóðverjar að þessi einkaréttur verði afnuminn með fríverslunarsamningi við Bandaríkin sem nú er til umræðu. […]

Fulla grein er að finna hérna. Vitnað Björn Bjarnarson í þann 22-Febrúrar-2015 klukkan 02:34.

Þetta er lygi hjá Birni Bjarnarsyni. Það er fullt viðskiptafrelsi með landbúnaðarvörur innan Evrópusambandsins. Einkaréttur er annað og verndar eingöngu sérstakar tegundir matar undir ákveðnum nöfnum. Mjólkursamsalan á Íslandi hefur sem dæmi sótt það fast núna innan Evrópusambandsins að fá einkaleyfi á orðinu “skyr” innan Evrópusambandsins og á þeim markaði í heild sinni. Þessi einkaréttur verður ekki afnumin og fullyrðingar um slíkt eru fáránlegar. Hvað viðskiptasamning Evrópusambandsins og Bandaríkjanna varðar. Þá er ýmislegt rætt þar og mikið sem á eftir að semja um á þessari stundu. Íslendingar eru ekki aðilar að þessum samningaviðræðum, enda ekki aðildarþjóð að Evrópusambandinu. Þó svo að íslendingar hafi reynt að sníkja sér leið inn í þessa samninga þegar þær hófust.

Þegar að því kemur að íslendingar fari að ræða landbúnaðarmál við Evrópusambandið (væntanlega eftir næstu kosningar) þá mun þetta atriði alveg örugglega koma fram. Enda hafa íslenskir framleiðsluaðilar talsverða hagsmuna að gæta varðandi einkarétt á íslenskum vörum sem eru eingöngu framleiddar á Íslandi. Ég er alveg viss um að Björn Bjarnarson mun væla eins og honum er einum lagið varðandi þær samningaviðræður, þegar þær hefjast aftur. Enda vantaði ekki vælið í manninum (og Styrmi) þegar aðildarviðræður Íslands og Evrópusambandsins voru í fullum gangi á sínum tíma. Báðir þessir menn eru komnir á ellilaun og ættu að hætta að tjá sig um og skipta sér af málum sem koma þeim í raun ekki við í dag. Enda er Evrópusambandið og aðild Íslands málefni sem skiptir ungu kynslóðina máli í dag og hún ætti að fá að ráða því hvort og hvernig Ísland gengur í Evrópusambandið.

Ekki einhverjir gamlir menn sem eru orðnir steinrunnir í hugsun eins og tröllin í íslensku þjóðsögunum.

Posted in ESB Umræðan, Evrópuvaktin, Skoðun | Leave a comment

Það er enginn guð til

Send to Kindle

Það er ekki til neinn guð, gildir þá einu hvað hann er kallaður. Þeir sem sætta sig ekki við það eru barnalegir kjánar. Það er þó mikið áhyggjuefni að öll trúarbrögð nota ofbeldi til þess að koma boðskap sínum á framfæri og til þess að viðhalda honum. Á Íslandi er það kristin trú sem ríkjandi og notar til þess vald ríkisins til þess að halda sinni sérstöðu og kostar alla skattgreiðendur á Íslandi rúmlega 5 milljarða króna á ári (5.000 milljónir króna). Það er til skammar að peningum skuli vera sóað í það sem er í raun ekkert annað en galdratrú og blekkingar. Almenningur á ekki að láta bjóða sér þetta, en það sem kemur í veg fyrir að almenningur vísi kristinni kirkju frá er sá endalausi heilaþvottur sem kirkjan stendur í alla daga ársins um guðinn sem er einfaldlega ekki til, síðan er nefndur maðurinn sem var ekki til, og sá maður bar nafnið “Jesú”. Allt er þetta uppspuni, enda er biblían eins og við þekkjum hana dag afrakstur krikjuþinga sem eru haldin reglulega til þess að endurskrifa biblína eftir þörfum á hverjum tíma.

Ástæðan fyrir því afhverju guð er ekki til er mjög einföld. Alheimurinn er hreinlega alltof stór til þess að nokkur guð geti verið til. Einnig sem að lögmál alheimsins hreinlega leyfa það ekki að til sé almáttug vera í alheiminum, sem geti meðal annars búið til hluti úr engu. Þannig virkar alheimurinn einfaldlega ekki og mun aldrei gera og hefur aldrei gert. Stærð alheimsins í dag telst vera í kringum 93 milljarðar ljósára, það er rosalega mikið af plássi og rosalega mikið af vetrarbrautum, stjörnum og plánetum. Hérna er mynd af næsta nágrenni jarðarinnar og þess sem er að finna af því sem sjáum af alheiminum í kringum okkur, það sem við sjáum af alheiminum er rúmlega 43 milljarðar ljósára. Hérna er síðan útskýring á þeim ofurklasa vetrarbrauta sem okkar vetrarbraut tilheyrir. Sá hópur kallast Virgo Ofurklasi (Supercluster).

Alheimurinn er ennfremur þannig að mannkynið gæti horfið án þess að skilja eftir sig nokkur spor á Jörðinni og miðað við það pláss sem er í alheiminum þá er mjög ólíklegt að nokkur önnur siðmenning muni finna þau örfáu gervitungl sem send hafa verið frá Jörðinni á síðustu áratugum.

Í stuttu máli. Það er ekki til neinn guð. Alheimurinn leyfir það ekki. Guð er eingöngu uppfinning mannsins og það er eingöngu maðurinn sem viðheldur trúnni á guð og trúarbrögðum með skipulögðum aðferðum.

Posted in Skoðun, Trúleysi | Leave a comment

Heimssýn stefnir Íslandi fram af bjargbrúninni

Send to Kindle

Það er margt sem fólkið í Heimssýn skilur ekki. Tvö af þeim hugtökum sem þetta fólk skilur ekki eru orðin “fullveldi” og “sjálfstæði” þýða í raun. Þessi hugtök eru engu að síður mikið notuð af Heimssýn til þess að réttlæta andstöðuna við hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Það er þó merkilegt að Heimssýn hefur ekki útskýrt fyrir almenningi á Íslandi hvað það þýðir ef íslendingar standa fyrir utan Evrópusambandið og evruna.

Það er kominn tími til þess að Heimssýn og aðrir andstæðingar Evrópusambandsins á Íslandi útskýri fyrir almenningi á Íslandi hvað það mun þýða fyrir almenning á Íslandi að standa fyrir utan Evrópusambandið og evruna. Það þýðir lítið að tala bara um “fullveldi” og “sjálfstæði”, þar sem þessi orð eru gjörsamlega tilgangslaus ef ekkert stendur á bak við þau.

Þeir sem að Ísland gangi í Evrópusambandið hafa útskýrt mál og hvað það þýðir fyrir almenning á Íslandi. Þó mætti gera meira af því í dag og með skýrari hætti.

Posted in ESB andstaða, ESB Umræðan, Heimssýn, Skoðun | Leave a comment

Ruglið í Evrópu-andstæðingum á Íslandi

Send to Kindle

Það er eins og að Evrópu-andstæðingar á Íslandi kunni ekki stjórnmál, skilji þau ekki og átti sig ekki á innihaldi hlutanna. Þetta á sérstaklega við þegar það kemur að umræðum um Evrópusambandið, sem þetta fólk er á móti, röksemdafærslur þessi, sem er reyndar of vel í gefið, standast ekki neina skoðun eða rök og hafa aldrei gert.

Þetta fólk veit fullvel að Evrópusambandið er samvinnuverkefni 28 aðildarríkja þess og allar reglur og lög sem þar eru sett eru samþykktar af öllum aðildarríkjum þess. Engin lög eða reglur sem þarna eru til staðar eru í andstöðu við eitthvað af aðildarríkjum þess. Fullyrðingar um annað eru lygi af hálfu þeirra sem setja þær fram.

Það er annað sem einkennir umræðu Evrópu-andstæðinga á Íslandi, það er tal um “bjölluat”[1] og að “kíkja í pakkann”[1]. Þetta er kjaftæði og þjónar eingöngu áróðurstilburðum þeirra að setja þetta svona fram. Íslendingar hafa alltaf vitað hvaða skyldur og reglur fylgja því að ganga í Evrópusambandið, eitthvað af þessum reglum er hægt að semja um, þar sem ekki allar reglur eða lög Evrópusambandsins ná til íslenskra aðstæðna (það er í raun óþarfi að semja um þessi atriði, það er þó hægt upp á formsatriðin að gera). Í þeim tilfellum þar sem þarf að semja um sér-reglur vegna Íslands þá verður það gert, gott dæmi um slíka þörf er innflutningur á lifandi dýrum sem þarf að njóta sérstakra reglna vegna aðstæðna lífríkis á Íslandi og þeirra dýrastofna sem eru á Íslandi. Hvort sem þeir eru náttúrulegir eða fluttir inn af mannavöldum til ræktunar matvæla.

Endalaus þvættingur í Evrópu-andstæðingum á Íslandi er orðin mjög þreytandi, sérstaklega delluna sem er að finna í Bændablaðinu um Evrópusambandið[2]. Þar sem ýmislegt sett fram um Evrópusambandið sem stenst ekki og oft á tíðum eru settir fram hlutir þar sem eru ekkert annað en uppspuni Bændablaðsins og Bændasamtaka Íslands sem reka blaðið. Hvers vegna Bændablaðið fær að komast upp með svona lyga áróður er ofar mínum skilningi, þar sem að í alvöru ríki væru aðrir fjölmiðlar búnir að taka þetta blað og rífa það sundur fyrir þann áróður sem þar er skrifaður.

Heimssýn og Evrópuvaktin hjá Birni Bjarnasyni eru gott dæmi um skipulagðan áróður sem stenst ekki neina skoðun. Þarna eru á ferðinni vefir og samtök sem standa fyrir það eitt að dreifa ranghugmyndum um Evrópusambandið á Íslandi. Heimssýn var á sínum tíma stofnuð upp úr andstöðunni við EES samninginn, samning sem hefur reynst íslendingum afskaplega vel á þeim tuttugu árum sem hann hefur verið í gildi.

Það versta sem íslendingar gera er að hlusta á þetta rugl sem er að finna hjá Evrópu-andstæðungum á Íslandi. Það hefur það sannast að þetta fólk hefur rangt fyrir sér og efnahagslega þá þýðir stefna þessa fólks að Ísland mun standa verr en það annars gerði. Heimurinn er að breytast og hefur verið að breytast síðustu 35 árin, ef íslendingar taka ekki þátt í þeim breytingum. Þá verða íslendingar einfaldlega skildir eftir, fátækir, einangraðir og með ónýtan gjaldmiðil auk þeirra láglaunastarfa sem fylgja slíkri stöðu landsins.

1: Forvitnin drap köttinn
2: http://www.bbl.is/baendabladid/

Posted in Efnahagsmál, ESB, ESB Umræðan, Evrópuvaktin, Heimssýn, Skoðun | Comments Off

Ekkert dularfullt við tillögu að lögum ESB um flugelda

Send to Kindle

Núna er komið upp í umræðunni á Íslandi að tillaga Evrópusambandsins að lögum um flugelda séu eitthvað dularfull. Í Innanríkisráðuneytinu í dag kann enginn á internetið og finnur því ekki nokkurn skapaðan hlut um þessar væntanlegu lög Evrópusambandsins. Hjá Heimssýn eru allir orðnir svo gamlir að þeir hvorki tala ensku eða kunna á tölvur (þeir hafa væntanlega einhvern í vinnu hjá sér við að skrifa þennan þvætting inn á blog.is síðuna sína). Kunna samt ekki að lesa ensku og kunna ekkert á internetið heldur, finna því ekki nokkurn skapaðan hlut og vita því ekki neitt í kjölfarið.

Tillögur Evrópusambandsins að lögum um flugelda eru ekkert dularfullar og er að finna hérna.

Making fireworks in the EU safer (annar tengill hérna) (2013)
European measures for safer fireworks (2006)

Eins og þetta lítur út núna (skrifað í Janúar 2015), þá er Evrópusambandið ekki með neinar sameiginleg lög varðandi flugelda. Það er ennþá verið að semja þau lög og þar sem Ísland er bara aðili að EES samningum, þá hafa íslendingar nákvæmlega ekkert um þau lög að segja, loksins þegar þetta kemur sem samþykkt lög frá Evrópusambandinu eftir einhverja mánuði eða ár.

Posted in ESB, ESB Umræðan, Skoðun | Comments Off

Gleðilegt nýtt ár 2015

Send to Kindle

Ég óska lesendum mínum gleðilegs nýs árs 2015.

Posted in Vefsíðan | Comments Off

Gleðileg jól 2014

Send to Kindle

Ég óska öllum gleðilegra jóla árið 2014 og vona að fólk hafi það gott um hátíðarnar.

Posted in Vefsíðan | Comments Off