Sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn selja vestfirði til Rússlands

Það eru ótrúlegar fréttir að sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn ætli sér að selja vestfirði til Rússlands fyrir rúmlega 7000 milljarða króna til þess eins að létta á skuldavanda íslensku þjóðarinnar og efnahagnum eftir að ferðamenn hættu að koma til Íslands og efnahagshruninu í kjölfarið á því að Bretland gekk úr Evrópusambandinu og útflutningur á fiski til Bretlands hrundi í kjölfarið.

Nauðarflutningar íslendinga frá vestfjörðum til annara landshluta eiga að hefjast á næsta ári, þó er alveg ljóst að húsnæði verður ekki tilbúið, hvorki í Reykjavík eða í öðrum landshlutum og þeir sem ætla sér að vera á vestfjörðum eftir valdaskiptin verður síðan gert að taka upp Rússneskt vegabréf. Það er ljóst að landamæragirðingin, sem mun liggja við Kleifar á vestfjörðum og þar yfir mun verða víggerð og fáir eða engir komast yfir hana, þó er landleiðin ekki svo erfið að fara ef veður er gott.

Þetta gæti gerst ef sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkinn komast aftur til valda á Íslandi. Enda eru þessum stjórnmálaflokkum stjórnað af hálfvitum og fólki sem trúir á ónýtar efnahagskenningar sem hafa aldrei virkað.

Posted in Efnahagsmál, Framsóknarflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn, Skoðun, Stjórnmál | Comments Off on Sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn selja vestfirði til Rússlands

Íslandi best borgið innan Evrópusambandsins (ESB) með evru

Útganga Bretland úr Evrópusambandinu mun valda efnahagskreppu á Íslandi. Þar sem helstu útflutningsmarkaðir Íslands til Bretlands munu lokast í kjölfarið á úrgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og munu verða lokaðir til lengri tíma í kjölfarið. Það er mikil hætta á því að sú efnahagskreppa muni vara til lengri tíma á Íslandi og verði jafnvel dýpri en sú efnahagskreppa sem varð í kjölfarið á bankahruninu árið 2008.

Það er því alveg ljóst að ef Íslendingar vilja hafa aðgang að alþjóðlegum mörkuðum án tollgjalda og innflutningstakmarkana, þá er alveg nauðsynlegt fyrir íslendinga að ganga í Evrópusambandið sem fyrst og taka upp evruna sem gjaldmiðil eins og fljótt og hægt er. Að öðrum kosti býður íslendinga ekkert nema kreppa og fátækt, enda mun ferðamannastraumur frá Bretlandi til Íslands detta niður í kjölfarið á því að Bretland hverfur úr Evrópusambandi, þar sem frá þeim degi sem Bretland gengur úr Evrópusambandinu þá munu Bretar missa þau réttindi að geta ferðast frjálsir um alla Evrópu. Nýju kröfurnar til Breta verða þær að Breskir ríkisborgarar verða krafðir um landvistarleyfi til Íslands (Schengen visa heimild) áður en þeir koma til Íslands. Á móti munu íslendingar einnig verða krafðir um Visa heimildir áður en þeim verður hleypt inn í Bretland, þannig að verslunarferðir íslendinga til Bretlands munu verða eitthvað sem mun tilheyra sögubókunum frá og með þeim degi sem Bretland gengur úr Evrópusambandinu.

Það er erfitt að segja til um það hvernig kreppan mun verða á Íslandi, þó er ljóst að kreppan mun hefjast í kringum árið 2019 eða uppúr 2020 eftir að breskir markaðir verða harðlæstir og íslendingum verður óheimilt að flytja þangað inn matvæli af neinu tagi. Eina vörn íslendinga í þessum aðstæðum er aðild Íslands að Evrópusambandinu og þá helst með evru en ljóst er á þeim tímaramma sem er núna í boði að það næst ekki alveg, þó er hægt að styrkja stöðu Íslands með því að halda áfram með aðildarviðræður við Evrópusambandið, klára þær og samþykkja síðan í þjóðaratkvæðagreiðslu og ganga síðan í Evrópusambandið í kjölfarið. Evruna er síðan hægt að taka upp um leið og lögbundum skyldum hafa verið uppfylltar og samþykktar af ECB og viðeigandi aðilum innan ESB.

Þó svo að Bretland væri ekki að ganga úr Evrópusambandinu og valda kreppu á Íslandi í kjölfarið, þá er alveg ljóst að Íslandi væri samt betur borgið innan ESB. Þar sem sá efnahagur sem íslendingar búa við í dag er ekki neinum bjóðandi og í reynd tryggir eingöngu það að þeir sem eru að kaupa íbúðir í dag munu tapa þeim eftir 3 – 5 ár, í næstu efnahagskreppu sem mun örugglega skella á Íslandi og eins og ég skrifa hérna að ofan, þegar Bretland gengur úr Evrópusambandinu og útflutningsmarkaðir íslendinga til Bretlands lokast.

Posted in Brexit, ESB, ESB aðild, ESB aðildarviðræður, ESB Umræðan, Skoðun | Comments Off on Íslandi best borgið innan Evrópusambandsins (ESB) með evru

Kennir Öryrkjabandalaginu um sína eigin vanhæfni

Það er ótrúlegt að fylgjast með því hvernig Eygló Harðardóttir kennir Öryrkjabandalaginu um sína eigin vanhæfni og stefnu í málefnum öryrkja og hvernig tekjur þeirra eru. Ég veit ekki nákvæmlega afhverju Öryrkjabandalagið dró sig úr þessum viðræðum um breytingar á tekjum öryrkja. Mig grunar að það hafi mikið með stefnu framsóknarflokksins í þessum málaflokki, sem hefur hingað til verið hrikaleg og til skammar. Enda hefur framsóknarflokkurinn alltaf litið á öryrkja sem vandamála fólk sem eigi helst ekki að virða viðlists. Sama viðhorf er einnig að finna í sjálfstæðisflokknum sem fer með fjármálaráðuneytið. Það hefði alveg verið hægt að hækka tekjur öryrkja til jafns við aldraða þó svo að viðræðum félagsmálaráðuneytisins og öryrkjabandalagsins hafi siglt í strand. Þetta var bara ákvörðun sem Eygló tók til þess að refsa Öryrkjabandalaginu og öryrkjum fyrir að gagnrýna og samþykkja ekki skerðingarhugmyndir hennar á örorkubótum ef öryrkjar leyfa sér að vinna eitthvað aðeins til þess að bæta hjá sér lífsgæðin.

Eygló þarf hinsvegar ekki að hafa áhyggjur af þessu eftir kosningar. Vegna þess að hún verður ekki ráðherra eftir kosningar, það er ekki einu sinni víst að hún verði þingmaður.

Fréttir þessu tengdu

Eygló vonsvikin með Öryrkjabandalagið (Rúv.is)
Von­brigði að ÖBÍ hafi dregið sig út (mbl.is)

Posted in Framsóknarflokkurinn, Skoðun, Stjórnmál | Comments Off on Kennir Öryrkjabandalaginu um sína eigin vanhæfni

Dreifing sjónvarps á Íslandi

Á Íslandi er sjónvarpi dreift með tvennum hætti, með DVB-T og DVB-T2 og síðan IPTV. Dreifing sjónvarps um ljósleiðara er í gengum IPTV eftir því sem ég kemst næst. Gallin við IPTV er sá að fólk þarf að vera með sérstök box frá Símanum eða Vodafone til þess að geta fengið sjónvarpsdagskrána. Á Íslandi er DVB-C ekki notað.

Árið 2017 á að verða búið að loka MMDS stjónvarpsdreifingakerfinu, sem sendir út á 2600Mhz þar sem það á að taka það tíðnisvið undir LTE þjónustu (4G). Í Reykjavík, Hafnarfirði og víðar eru margir kílómetrar af sjónvarpskapli sem er ónotaður í dag vegna þess Síminn lagði niður þá þjónustu fyrir mörgum árum síðan. Í þennan sjónvarpskapal væri alveg hægt að flytja allar þær sjónvarpsrásir sem Vodafone sendir út yfir örbylgju í dag, auk þess að bjóða uppá útvarpsþjónustu (FM) á sama sjónvarpskapli. Ég veit ekki hvernig ástandið er á þessu ónotaða dreifikerfi eftir margra ára notkunarleysi.

Eins og segir hérna að ofan þá er sjónvarp yfir ljósleiðara eingöngu í boði á Íslandi sem IPTV þjónusta. Það er hinsvegar ekkert vandamál í dag að bjóða þá þjónustu upp yfir venjulegan sjónvarpskapal ef fjarskiptafyrirtækin á Íslandi hefðu áhuga á slíku. Þar sem í Danmörku eru framleidd ljósleiðarabox sem eru fær um slíka þjónustu (hérna er eitt slíkt box). Þar sem ég er búsettur í Danmörku er með internet yfir ljósleiðara þá fékk ég svona box uppsett og það virkar bara mjög vel hjá mér og sjónvarpsmerkið sem það skilar er mjög gott. Þetta er hentug lausn, sérstaklega þar sem þá er hægt að nota það sem er innbyggt í sjónvarpinu (DVB-T/T2 eða DVB-C) til þess að taka á móti sjónvarpsmerkinu án þess að vera með sérstakt sjónvarpsbox eins og er í dag.

Posted in Nova, Síminn, Sjónvarp, Skoðun, Vodafone | Comments Off on Dreifing sjónvarps á Íslandi

Mál íslenska drengsins og norska barnaverndaryfirvalda

Ég hef aðeins fylgst með þessu máli í gegnum fjölmiðla. Það er alveg ljóst og er mín skoðun að Noregur er að brjóta lög með þessum aðferðum sínum og kröfum. Sérstaklega þegar vísað er til laga 160/1995, enda stendur þar mjög skýr í 7 grein laganna að þær ákvarðanir eins og þær sem það norska tók gildir ekki ef íslenskar aðstæður eða lög eru öðruvísi.

7. gr. Synja skal um viðurkenningu eða fullnustu ákvörðunar ef:
1. hún er augljóslega ekki í samræmi við grundvallarreglur íslenskra laga um réttarstöðu fjölskyldna og barna,
2. ákvörðunin er, vegna breyttra aðstæðna, augljóslega ekki lengur í samræmi við það sem barninu er fyrir bestu,
3. barnið var íslenskur ríkisborgari, eða búsett hér á landi, þegar mál var höfðað fyrir dómstóli í upphafsríkinu eða stjórnvaldi þar barst beiðni, án þess að barnið hafi haft hliðstæð tengsl við það ríki eða það hafði bæði ríkisborgararétt í upphafsríkinu og hér á landi og var búsett hér á landi,
4. barnið á rétt á að ráða sjálft búsetu sinni samkvæmt lögum þess ríkis þar sem það er ríkisborgari eða búsett eða
5. ákvörðunin er ósamrýmanleg ákvörðun sem tekin hefur verið hér á landi í máli sem hafist hefur áður en beiðni um viðurkenningu eða fullnustu var lögð fram, enda sé synjun talin barninu fyrir bestu. Ákvörðun, sem tekin hefur verið í öðru ríki, hefur sama gildi og ákvörðun sem tekin hefur verið hér á landi hvað þetta snertir, enda sé unnt að fullnægja henni hér á landi.

Síðan má einnig fresta ákvörðun í þessu máli samkvæmt 9 grein laganna.

9. gr. Fresta má viðurkenningu eða fullnustu ákvörðunar með úrskurði ef:
1. ákvörðuninni hefur verið skotið til æðra dómstóls eða stjórnvalds í upphafsríkinu samkvæmt almennum áfrýjunar- eða málskotsreglum,
2. mál um forsjá, búsetu eða umgengni barnsins, sem hófst á undan málinu í upphafsríkinu, er til meðferðar hér á landi eða
3. annað mál til viðurkenningar eða fullnustu á annarri ákvörðun um forsjá, búsetu eða umgengni barnsins er til meðferðar.

Það er alveg ljóst það getur aldrei verið barninu til hagsbóta að taka það frá fjölskyldu sinni og færa til ókunnugra í Noregi, enda eru sögur af slíku fóstri frá Noregi mjög slæmar og hafa mörg slík mál (eftir því sem ég kemst næst) endað fyrir dómstólum í Noregi og fyrir alþjóðlegum dómstólum í Evrópu (Mannréttindadómstóli Evrópu).

Norska barnaverndarþjónustan hefur verið mikið gagnrýnd fyrir vafasama hegðun og ákvarðanir eins og eftirtaldar fréttir segja frá.

Norway defends its child welfare laws
Norway’s child welfare seizes family’s five kids for alleged ‘Christian indoctrination’: report

Norway accused of unfairly taking away immigrant children

When the state takes your child
MFA: breakthrough in procedures related to Polish children in Norway, PAP dispatch from 10 September 2015

Posted in Dómsmál, Skoðun | Comments Off on Mál íslenska drengsins og norska barnaverndaryfirvalda

“Skýrsla” Vigdísar Hauksdóttur, þingmanns framsóknarflokksins

“Skýrsla” Vigdískar Hauksdóttur sem er þingmaður framsóknarflokksins er ekkert annað en kirsuberja tínsla (cherry picking) sem hefur ekki annan tilgang en að gera lítið úr ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri Grænna, auk þess að reyna að búa til skömm á Steingrím Joð Sigfússon. Enda fer Vigdís Hauksdóttir langar leiðir í að hunsa sönnunargögn sem ekki passa við það sem hún vill fá í “skýrsluna” og sleppir öllum þeim staðreyndum um framsóknarflokkinn og þátt hans í efnahagshruninu árið 2008 á Íslandi, auk þess sem sjálfstæðismenn gerðu á sama tíma. Þetta hefur allt saman komið fram í Rannsóknarskýrslu Alþingis.

“Skýrslan” er í reynd engin skýrsla, hérna er einfaldlega um álit og pólitíska misnotkun einnar manneskju að ræða (á nafni fjárlaganefndar og hugsanlega valdsviði nefndarinnar). Þar sem Vigdís Hauksdóttir gróflega misnotar völd sín til þess að reyna að ná fram höggi á andstæðinga sína inná Alþingi, eins og hún hefur verið að gera allt kjörtímabilið gagnvart stofnunum sem henni ekki þóknast, eins og t.d Rúv sem ekki vildi hlíða henni varðandi fréttarflutning og þurfti að sæta grófum og miklum niðurskurði í fjármagni í kjölfarið (þetta er gert með samþykki og framkvæmd sjálfstæðisflokksins svo að því sé haldið til haga).

Ef Ísland væri alvöru lýðræði þá væri Vigdís Hauksdóttir og allar hennar samverkarmenn búnir að segja af sér embættum og þingsetu og mundu jafnvel sæta lögreglurannsókn fyrir misnotkun sína á völdum þeirra á Alþingi. Í minnsta falli mundi þeim verða bannað að bjóða sig aftur fram til kosninga á Alþingi. Ísland er hinsvegar ekki alvöru lýðræðisríki og því kemst vanhæft fólk upp með gjörsamlega vanhæfa hluti og það sem Vigdís Hauksdóttir gerði var bara einn af mörgum öðrum hlutum sem gerðir hafa verið af vanhæfum stjórnmálamönnum á Íslandi um margra ára og áratuga tímabil.

Posted in Framsóknarflokkurinn, Skoðun | Comments Off on “Skýrsla” Vigdísar Hauksdóttur, þingmanns framsóknarflokksins

Útlendingastofnun verði kærð fyrir morð

Ég legg til að í hvert skipti sem Útlendingastofnun sendir í burtu flóttamenn sem hafa komið til Íslands til þeirra landa þar sem þeim er bráður dauði vís að Útlendingastofnun verði kærð fyrir morð og morðtilraunir. Samkvæmt íslenskum hegningarlögum þá ber slíkt allt að 16 ára fangelsisdóm. Það er pólitísk ákvörðun að senda fólk útí opinn dauðann, þetta hefur aldrei haft neitt með lög eða reglugerðir að gera. Það er því líka hægt að kæra stofnanir fyrir morð og morðtilraunir. Sitjandi forstjóri og stjórarmenn eiga síðan að sitja af sér dómana í samræmi við ákvörðun dómara. Ég vonast til þess að fyrir hvert skipti sem þetta hefur verið gert, þá verði forstjóri og stjórarmenn Útlendingastofnunar dæmdir í 16 ára fangelsi, með núverandi ákvörðunartöku þá losna þeir úr fangelsi í kringum árið 9000.

Það er gjörsamlega óþolandi að lög og reglur skuli vera settar ofar mannslífum. Sérstaklega þar sem þessi lög og reglur eru settar af fólki og oft í annarlegum tilgangi. Núverandi lög um útlendinga voru sett af Birni Bjarnarsyni, þáverandi dómsmálaráðherra í kringum árið 2002 og þessi lög eru næstum því samhljóma dönsku útlendingalögunum sem voru saminn og sett af fasistunum í danska þjóðarflokknum (Danske Folkeparti) og Venstre, sem þá eins og svo oft áður var í minnihlutastjórn og kom ekki neinu í gegn án þeirra stuðnings. Það er einnig ljóst að Útlendingastofnun ætlar sér að vísa sem flestum frá Íslandi áður en ný lög um útlendinga taka gildi á Íslandi þann 1. Janúar-2017. Enda tryggja ný lög um útlendinga réttindi flóttamanna mun betur en núverandi lög frá árinu 2002.

Útlendingastofnun verður að stoppa. Enda gengur ekki að þessi stofnun brjóti alþjóðlega samninga og sáttmála eins og stofnunin hefur verið að gera undanfarin ár.

Posted in Skoðun, Stjórnmál | Comments Off on Útlendingastofnun verði kærð fyrir morð

Vitamin C featuring Lady Saw – Smile

Posted in Tónlistarmyndbönd | Comments Off on Vitamin C featuring Lady Saw – Smile

Professor Michael Dougan assesses UK’s position following vote to leave the EU

Posted in ESB, Myndbönd | Comments Off on Professor Michael Dougan assesses UK’s position following vote to leave the EU

Ofstækisfullir fjölmiðar framsóknarflokksins

Ég skrifaði athugasemd við frétt á Eyjan.is (sem er framsóknarfjölmiðill), athugasemd mín er hörð en var ekki dónaleg. Hinsvegar tók Eyjan þá ákvörðun að eyða athugasemdinni, sem þýðir að eyjan er farin að leggja út í að vernda þingmenn og aðra opinbera aðila fyrir viðbrögðum og eðlilegri gagnrýni. Sérstaklega þegar menn eins og Brynjar Níelsson eru að tala bara tóma þvælu útí loftið.

Bjánaleg athugasemd Brynjars Níelssonar, sem er þessi hérna (sjá að neðan) er einfaldlega röng og bendir til þess að hann sé einfaldlega hálfviti.

Birtingamynd lýðræðisástar margra í þessum hópi var því all sérkennileg þegar niðurstaða lá fyrir í Brexit kosningunum. Meirihluti breskra kjósenda var ekki bara steikt gamalmenni, heldur að auki öfgafólk, rasistar og populistar. Var helst að skilja að fólk eldri en fertugt ætti ekki að eiga rétt til að kjósa, að minnsta kosti ekki þeir sem kusu vitlaust. Einnig er fjargviðrast yfir því að Cameron skyldi leyfa þjóðina að kjósa um aðildina, slík er lýðræðisástin. Mér sýnist að þeir háværustu í þessum hópi séu þeir sömu og gjarnan segja að íslenskir kjósendur séu heimskir þegar þeir kjósa núverandi stjórnarflokka.

Tengill á Facebook athugasemdina.

Upphaflega athugasemd var á þá leið Brynjar Níelsson hefði einfaldlega rangt fyrir sér í þessu og vísaði ég í tvær fréttir og hann væri einfaldlega heimskur að halda öðru fram og það væri rangt hjá honum. Ég vísaði einnig í tvær fréttir máli mínu til stuðnings. Þær fréttir er hægt að lesa hérna fyrir neðan. Síðan er það óumflýjanleg staðreynd að andstæðingar ESB lugu til um allt sem þeim datt í hug að ljúga til um varðandi það sem mundi gerast ef Bretland færi úr Evrópusambandinu. Andstæðingar ESB í Bretlandi hafa síðan verið á flótta undan sínum eigin loforðum síðan kosningin fór fram og úrslitin urðu ljós.

Ég setti síðan inn aðra athugasemd inná Eyjan.is, við sömu frétt þar sem ég fordæmdi eyjan.is fyrir ritskoðunartilburði og þöggun. Þar sem þetta er ekkert annað á meðan athugasemdin er í góðu lagi. Þar sem Eyjan.is er komin á lista yfir fjölmiðla sem ég treysti alls ekki, þá tók ég skjáskot af þeirri athugasemd og það var eins gott, vegna þess að fábjáninn sem situr í dag og ritskoðar athugasemdir sem eru honum ekki að skapi eyddi seinni athugasemdinni einnig.

eyjan.is.athugsemd.frett.ofstaekisfull.vidbrog.svd.27.06.2016
Athugasemd sem ég setti inná eyjan.is en var eytt af ritskoðunaróðum starfsmanni Björns Inga. Eins og vænta mátti af ofstækisfullum framsóknarmönnum á valdafylleríi.

Það er alveg orðið ljóst að eyjan.is er ekki fjölmiðill sem hægt er að treysta á fyrir heilbrigða umræðu um málefni dagsins, þar sem skoðanir sem ekki eru framsóknarflokknum eða sjálfstæðisflokknum er einfaldlega eytt út. Ég vona því að þessi fjölmiðill, ásamt DV.is og fleiri fjölmiðlum sem Björn Ingi “á og rekur” í dag fari sem fyrst á hausinn. Það er nefnilega hægt að gera svo miklu betur en hafa meirihluta allra vefmiðla undir stjórn framsóknarflokksins og sjálfstæðisflokksins á Íslandi (þetta er samvinnuverkefni þeirra og hefur verið augljóst í nokkurn tíma). Fjölmiðlum þar sem alvöru gagnrýni kemur ekki fram og hefur ekki komið fram í mörg ár, eða síðan Björn Ingi fór og keypti þessa fjölmiðla upp útá skuldir sem hann þarf líklega ekki að borga til baka.

Brynjar Níelsson er ennþá fífl og það mun ekkert breytast á næstunni.

Fréttir af einangrunarhyggju, kynþáttahyggju og árásum í Englandi í kjölfarið á kosningum um útgöngu Bretlands úr ESB

Cameron condemns post-Brexit xenophobic and racist abuse (The Guardian)
Spate of racist attacks blamed on Brexit vote (The Telegraph)

Posted in ESB, ESB andstaða, ESB Umræðan, Eyjan.is, Fjölmiðlar, Framsóknarflokkurinn, Heimssýn, Ritskoðun og ritskoðarar, Rugludallar, Sjálfstæðisflokkurinn, Skoðun, Stjórnmál | Comments Off on Ofstækisfullir fjölmiðar framsóknarflokksins